Search

Декларація була підготовлена комітетом представників європейських країн і підписана у приміщенні Люблянської мерії 7 листопада 2008 року.

ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОДОВОЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ХАРЧУВАННЯ

Преамбула
Ми, учасники Першого продовольчого Європейського конгресу (Любляна, Словенія 2008), схвалюємо Декларацію харчування ФАО / ВООЗ (Рим 1992) і Декларацію ВООЗ з безпеки харчових продуктів (Пекін 2007). Завдяки цій Декларації ми хотіли б підкреслити питання, пов'язані з продовольством, технологією та харчуванням, які мають важливе значення для Європи

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Європейська Декларація з питань ПРОДОВОЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ХАРЧУВАННЯ орієнтована на європейських споживачів, політиків, вчених харчової промисловості європейських країн, та інших зацікавлених сторін.

ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ХАРЧУВАННЯ
Продовольство є необхідним для росту людини, розвитку і функціювання організму. Правильне харчування вимагає добре збалансованого раціону харчування, що забезпечує достатню щоденну суму всіх класів поживних речовин і оптимальне споживання енергії для організму людини. Харчування повинно бути безпечним, поживним і на стійкій основі, а також підтримувати гідність споживача та культурну самобутність.

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРЧОВА НАУКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
Європейські фахівці у галузі харчової науки, техніки та харчування постійно вносять внесок у значні успіхи в виробництві продуктів харчування, консервування, переробки, зберігання та розподілу, а також в область харчування і благополуччя людини шляхом застосування фундаментальних наук в областях прикладних досліджень. Вони також організували себе у багатьох наукових і професійних об'єднаннях. Вони, як правило, засновані в окремих країнах, але існують також і в групах регіонів з однаковими звичками харчування, і можуть бути або загальними, або організованими на науковій та професійно-технічній базі таких дисциплін, як біологія, хімія, біохімія, біотехнологія, мікробіологія, машинобудування, харчова наука, медичні науки та інші суміжні науки. Метою цієї Декларації є надання центру уваги для всіх цих дисциплін для служіння населенню Європи, а також для спільноти вчених, політиків, законодавців та промисловості найбільш оптимальним чином. Ця єдність дозволить Європі успішно конкурувати на міжнародному ринку, щоб підвищити доступність здорового харчування, а також провідних світових стандартів наукової строгості і єдності.

ЄДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРЧОВОЇ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ХАРЧУВАННЯ
Ця Декларація покликана ініціювати дискусію серед європейських вчених в галузі харчової науки, технологів, фахівців угалузі харчування для того, щоб створити механізми, через які, як ми сподіваємося, в майбутньому може бути досягнута інтеграція. Друга мета полягає в тому, щоб сприяти гармонізації європейської харчової промисловості та продовольчих стандартів якості та безпеки. Усі ці ініціативи можуть сприяти розширенню впливу харчової науки, техніки та харчових професій, який вони повинні мати на технологічні, наукові, політичні, екологічні, соціальні та культурні думки в Європі. Звичайно, це має бути зроблено без шкоди для регіональних особливостей харчування і раціонів харчування в Європі, оскільки саме це різноманіття буде генерувати майбутні відкриття та нововведення.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПИТАННЯ
Ця декларація повинна конкретно стимулювати дискусії з наступних питань:
- Харчування є дуже важливим стратегічним і політичним питанням;
- Забруднення продуктів харчування мікробіологічними, хімічним і фізичним агентам або харчова алергія залишаються одними з ключових проблем охорони здоров'я;
- Місцеве виробництво продуктів харчування впливає на регіональну культуру, зберігає біологічне різноманіття, а також сприяє створенню регіональної соціальної та економічної стабільності;
- Транспортування в харчових ланцюгах на великі відстані може знизити якість харчових продуктів і може мати негативний вплив на навколишнє середовище;
- Продовольство грає ключову роль у встановленні і підтримці доброго харчування як частини здорового способу життя протягом всього людського життя;
- Збільшення випадків ожиріння та пов'язаних з дієтою неінфекційних хронічних захворювань знаходяться серед основних проблем громадської охорони здоров'я і причин витрат на соціальне забезпечення;
- Рівні освіти і передачі нинішніх знань в цій області не є достатніми для споживачів, щоб зробити свідомий вибір;
- Навчання і виховання учасників харчового ланцюга представляють собою величезну проблему.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, ЯКІ ПОВИННІ ПІДТРИМУВАТИСЬ ТА ПРОСУВАТИСЬ
Достатнє постачання безпечним продовольством є одним з основних прав людини кожного споживача:
- Кожна людина має право на достовірну інформацію про продукти харчування, раціон харчування та їх вплив на здоров'я;
- Виробництво продуктів харчування, переробка, транспортування та розподіл повинні здійснюватися на постійній основі, беручи до уваги екологічні, соціальні та етичні наслідки, а також питання регулювання, включаючи відслідкованість;
- Технологічні досягнення в розвитку продуктів, які підходять для цільових груп, які мають особливі потреби в харчуванні, слід вітати;
- Необхідно дотримуватися чесного і відповідного маркування харчових продуктів, у співпраці з харчовою промисловістю та законодавствчою владою;
- Зрозумілі і науково обгрунтовані фактичні дані в засобах масової інформації визнаються в якості найважливішої вимоги;
- Привабливе харчування і здоровий спосіб життя, які повинні відігравати ключову роль у профілактиці та зниженню захворювань, слід заохочувати;
- Кожна людина має право на отримання попередньої освіти про їжу і харчування, щоб мати можливість взяти на себе особисту відповідальність за власне здоров'я і вибір харчування;
- Керівники харчової галузі повинні визнати необхідність експертизи в області харчування та продовольчої безпеки, і забезпечити, щоб ресурси, необхідні для забезпечення безпеки продовольства, були адекватними.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Ця Декларація заохочує наступні основні дії:
- Виробники, переробники та роздрібні торговці повинні враховувати, в доповнення до законів і норм, також і етичні заходи в усіх процесах харчового ланцюга;
- Експерти повинні працювати у відповідності з професійними та етичними принципами;
- Уряди та інші відповідальні органи влади та установи повинні гармонізувати правила міжнаціональною продовольчої політики, з тим щоб адаптуватися легше і ефективніше для майбутніх глобальних змін;
- Уряди та інші відповідальні органи влади та установи повинні розробляти національну продовольчу політику, яка враховує соціальні та культурні відмінності, досвід і конкретні потреби;
- Всі фахівці харчової науки, техніки та харчування повинні сприяти створенню системи освіти, що приведе до більшої інформованості споживачів і ефективної передачі знань;
- Кожен повинен мати можливість взяти на себе відповідальність за власне здоров'я і вибір харчування;
- Ті, хто підписали Декларацію, будуть робити все, що в їх силах, для забезпечення того, щоб принципи, закріплені в цій Декларації були досягнуті.

Підпис
Професор Пітер Распор,
Голова Першого Європейського Продовольчого Конгресу від імені Комітету Конгресу з представників 41 європейської країни.