Search

Bu Deklerasyon 1. Avrupa Gıda Kongresi,  Büyükelçileri Komitesi Tarafından hazırlanmış, Ljubljana Şehir Binasında, 7 Kasım 2008 tarihinde imzalanmıştır.

AVRUPA GIDA, TEKNOLOJİ VE BESLENME DEKLERASYONU

Giriş
Birinci Avrupa Gıda Kongresi(Ljubljana,Slovenia,2008) Katılımcıları olarak; FAO/WHO(Roma1992) Beslenme Deklerasyonunu ve WHO’nun Gıda Güvenliği Deklerasyonu(Beijing 2007) destekliyoruz.  Bu deklerasyon ile Gıda, Teknoloji ve beslenme alanında, Avrupa için önemli olan konulara dikkati çekmek istiyoruz.

HEDEF KİTLE
“Avrupa, gıda, teknoloji ve beslenme deklerasyonu”, Avrupa tüketicilerini, politikacıları, bilim adamlarını, Avrupa gıda sanayicilerini, ve diğer paydaşları, hedef almaktadır.

GIDA VE BESLENME
Gıda insanın büyümesi, gelişmesi, vücut fonksiyonlarını yapabilmesi için, gereklidir. İyi beslenme, dengeli, ve günlük gerekli olan tüm besinlerin ve enerjinin optimum miktarda alınmasını gerektirmektedir. Gıda, güvenli, besleyici, ve sürekli olarak insan haysiyeti ve kültürel kimliğine uygun şekilde temin edilmelidir.

AVRUPA GIDA BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE BESLENME
Avrupa gıda bilimi,teknolojisi ve beslenme profosyonelleri ; sürekli olarak gıda üretimi, muhafaza edilmesi, işlenmesi,depolanması, dağıtımı,  beslenme ve insan sağlığı ve iyiliği için temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmalarla, gelişime önemli katkılar yapmışlardır. Bu meslek grupları çeşitli bilimsel dernek ve organizasyonlar oluşturmuşlardır. Bu organizasyonlar, tek bir ülkede veya bölgesel veya tek bir disiplinde, örneğin, biyoloji, Kimya, Biyokimya, biyoteknoloji, mikrobiyoloji, mühendis, beslenme bilimleri, tıp bilimleri gibi.  Bu deklerasyonun amacı, tüm bu disiplinlere, bilim adamlarına, politikacılara, kanun koyuculara, sanayicilere ve Avrupalılara optimum hedefler göstermektir. Bu uyumlu birlik, Avrupayı uluslararası pazarda başarıya, artan miktarda sağlıklı ve güvenli gıdaya, Dünya standartlarında güçlü bilimsel bütünlükte Avrupayı lider yapacaktır.

AVRUPA GIDA BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE BESLENMESİNDE UYUMLU BİRLİK
Bu deklerasyonun amacı; Avrupa gıda bilimcileri, Gıda teknologları ve Beslenme uzmanları arasında tartışmayı başlatarak, ilerde entegrasyona ulaşmaktır. İkinci amaç ise Avrupa Gıda sanayisi ile gıda kalite ve güvenlik standartları arasında harmonizasyonuna yardımcı olamaktır. Tüm bu teşebbüsler, gıda bilimi, teknolojisi ve beslenme mesleklerini geliştirecek, ayrıca bu bu mesleklerin, avrupa politikacıları, bilim adamları, Avrupa çevre, sosyal ve kültürel düşüncesinde daha etkili olmasına yardımcı olacaktır. Elbetteki bu, Avrupanın bölgesel özelliklerine, beslenme çeşitliliğine zarar vermeden yapılmalıdır. Çünkü bu çeşitlilik, ileride yeni buluş ve innovasyonları ortaya çıkaracaktır.

BAŞLICA SORUNLAR
Bu deklerasyon özellikle aşağıdaki sorunların tartışılmasını teşvik etmelidir;
- Gıda, çok önemli politik ve stratejik bir konudur.
- Gıdaların, mikrobiyolojik,kimyasal,fiziksel olarak kontaminasyonu, ve food allerjenleri,toplum sağlığını önemle ilgilendirmektedir
– Yerel Gıda üretimi yerel kültürü etkiler, biyolojik zenginliği korur, yerel sosyal ve ekonomik istikrara yardımcı olur.
– Uzun mesafelerden nakledilen gıda zinciri, kaliteyi azaltır ve çevreyi olumsuz etkiler.
– Gıda ve doğru beslenme alışkanlıkları, yaşam boyu insan sağlığının korunması ve devam ettirilmesi için anahtar rolu oynar.
– Artan obezite ve mikrobik olmayan diyete bağlı kronik hastalıklar, sosyal güvenlik harcamalarını artıran ve toplum sağlığını etkileyen önemli sorunlardır.
– Tüketici eğitimi ve bilgilendirme düzeyi, tüketicilerin bilerek tercihi için yeterli değildir.
– Eğitim ve uygulama düzeyi, gıda zincirindeki tüm paydaşların çözmesi gereken dev bir sorundur.

GELİŞTİRLMESİ VE MUHAFAZA EDİLMESİ GEREKEN TEMEL PRENSİPLER
Beslenme açısından yeterli ve güvenli gıdanın temin edilmesi, her tüketicinin temel insan hakkıdır.
– Tüm fertler, gıda, beslenme, ve bunların sağlık etkilerini doğru olarak bilmek hakkına sahiptir.
– Sürdürülebilir bir şekilde; gıda üretimi, işlenmesi, nakledilmesi,dağıtımı sağlanmalıdır. Bu zincirde, sosyal, çevresel, etik, izlenebilirlik ve yasal kurallar dikkate alınmalıdır.
– Özel hedef grupların beslenmesine uygun  teknolojik gelişmeler teşvik edilmelidir.
– Doğru ve uygun gıda etiketleme kurallarına, gıda sanayi ve yasal yetkililer uymalıdır.
– Anlaşılır ve bilimsel verilere dayalı, medya iletişimi temel zorunluluk olarak algılanmalıdır.
– Yeterli beslenme, ve sağlıklı yaşam biçimlerinin, hastalıkların azaltılmasındaki rolu vurgulanmalıdır.
– Her şahıs gıda ve beslenme eğitimini erken yaşlarda alarak, kendi sağlık ve uygun besin seçme sorumluluğunu alma hakkına sahiptir.
– Gıda sanayi yöneticileri, gıda güvenliği ve beslenme konusunda uzmanlığa ihtiyaç olduğunu, bunları sağlamak için gerekli kaynakların ayrıldığını anlamış olmalıdır.

BAŞLICA AKTİVİTELER
Bu deklerasyon aşağıdaki başlica aktiviteleri teşvik etmektedir;
- Gıda üreticileri, işleyicileri, ve perakendecileri, gıda zincirinin her aşamasında, yasal zorunluluklara ilaveten, etik ölçüleride dikkate almalıdır
– Uzmanlar  profesyonel ve etik kurallara göre davranmalıdır.
– Devletler ve tüm yetkili kurumlar, ulusal yasal uygulamaları, ve politikalarını etkin bir şekilde  global değişimlere uyumlu olacak hale getirmelidir.
– Devletler ve tüm yetkili kurumlar, ulusal gıda yasalarını ve politikalarını, sosyal, kültürel farklılıkları, ve özel ihtiyaçları dikkate alacak şekilde geliştirmelidir.
– Tüm gıda bilimi, beslenme, ve teknoloji uzmanları; tüketiciye daha etkili ve doğru bilgi aktaracak,  bilgi transfer sistemlerini kuracak, eğitim sistemleri için çalışmalıdır.
– Her insan, gıda seçme ve sağlığını koruma sorumluluğunu almalıdır.
– Bu deklerasyonu imzalayanlar, kendi güçleri ile bu prensiplerin gerçekleşmesi için gereken her türlü çabayı göstecektir.

İmza;
Profesor Peter Raspor, Birinci Avrupa Gıda Kongresi ve 40 ülke Kongre elçileri Komite Başkan

Ilirjana Boci represented by Haxhi Allmuca, Albania; Ashot Saghiyan, Armenia, Wolfgang Kniefel represented by Gerhard Schleining, Austria; Koen Dewettinck represented by Bart Heyman, Belgium; Faruk Čaklovica, Bosnia and Hercegovina; Iordanka Alexieva represented by Laska Rangelova, Bulgaria; Mate Bilić replaced by Martina Piasek, Croatia; Athina Panayiotou, Cyprus; Jana Hajšlová, Czech Republic, Henning Otte Hansen, Denmark; Toomas Paalme, Estonia; Anu Kaukovirta-Norja represented by Helena Pastell, Finland; Paul Colonna represented by Michel Franck, France; George Kalantzopoulos replaced by Ioannis Samelis, Greece; Giorgi Kvesitadze replaced by Tinatin Sadunishvili, Georgia; Sabine Kulling, Germany; András Salgó, Hungary; Inga Thorsdottir, Iceland; Francis Butler represented by Brian McKenna, Ireland; Rosangela Marchelli, Italy; Daina Karklina replaced by Aija Mengaile, Latvia; Rimantas Venskutonis, Lithuania; Torsten Bohn, Luxembourg; Vladimir Kakurinov, Macedonia; Anna McElhatton, Malta; Slavko Mirecki, Montenegro; Bernd van der Meulen represented by Sarah De Vito, Nederland, Wenche Frølich, Norway; Włodzimierz Grajek, Poland; Xavier Malcata represented by Ana Oliveira Madsen, Portugal; Mona Popa, Romania; Iosif Rogov, Russia; Miomir Nikšić, Serbia; Peter Šimko represented byNorbert Bomba, Slovakia; Božidar Žlender, Slovenia; Manuel Vazkez, replaced by Ascension Marcos, Spain; Anne-Marie Hermansson, Sweden; Klaus Zimmermann replaced by Yasmine Motarjemi, Switzerland; Fatih Yildiz,  Turkey; Sergey Fedosov, Ukraine; David White, UK.